skip to Main Content

Vi søker kandidater til NIFRO – prisen 2017 for beste masteroppgave.

Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO) har i samarbeid med NAROM etablert en årlig pris for beste masteroppgave innen romvirksomhet og romteknologi.

Formålet med prisen er å stimulere til oppretting og utarbeidelse av gode masteroppgaver fra industri og utdannelsesinstitusjoner innen romvirksomhet og romteknologi. Prisen skal også bidra til å motivere master-studenter til ekstra innsats i forbindelse med relevante oppgavebesvarelser.

Det er videre et mål at prisen skal styrke og formalisere samarbeidet mellom norsk romrelatert industri og relevante utdanningsinstitusjoner, samt bidra til nødvendig og økt rekruttering til norsk romvirksomhet.

Prisen er på kr 15 000 og tildeles på Space Dinner i Oslo som er et årlig arrangement (i februar) hvor romindustrien, utdanningsinstitusjoner og myndigheter møtes. Prisen for 2016 ble utdelt i februar i år, og vinneren var Timo Stein som også fikk anledning til å presentere sin oppgave.

Prisen tildeles beste innsendte masteroppgave. Kriteriene for utvelgelse av beste oppgave følger vedlagt.

Vinneren velges av en jury bestående av følgende representanter:

  • Professor Odd Gutteberg, NTNU (leder)
  • Administrerende direktør Ellen Dahler Tuset, Kongsberg Norspace AS
  • Studieleder Jøran Grande, NAROM

Det inviteres med dette å fremme forslag på kandidater for 2017. Forslag(ene) sendes til NAROM (narom@narom.no) innen 20. desember, og må omfatte avsluttede masteroppgaver i perioden 31.oktober 2014 – 31. oktober 2016.

 

Ytterligere opplysninger om NIFRO-prisen kan fås ved henvendelse til undertegnede eller til juryens leder Odd Gutteberg (odd.gutteberg@iet.ntnu.no).

 

Vi ber om at denne invitasjonen gjøres godt kjent hos dere, og ser fram til innen 20. desember d.å. å motta forslag på kandidater til NIFRO-prisen 2017

Søk
X