skip to Main Content

Digital Space Dinner 2021

I unntaksåret 2021 blir romindustriens årskonferanse, bedre kjent som «Space Dinner», for første gang arrangert i digitalt format. Selv om det ikke blir den vanlige middagen og sosialiseringen kan vi love et spennende program.
Temaet for Digital Space Dinner 2021 er «Norges romsatsing 2021-2030: Næringens ambisjoner og anbefalinger», og vi vil presentere et strategidokument utarbeidet av NIFRO.

 

I juni 2020 vedtok Norge en ny romstrategi som satte fire mål for norsk romvirksomhet;

• Fremme lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting

• Dekke viktige samfunns- og brukerbehov

• Sørge for tilfredsstillende sikring av samfunnsviktig rominfrastruktur

• Sikre norske utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser i romvirksomhet og det ytre rom

Næringen har nå vurdert myndighetenes mål mot egne ambisjoner gjennom en arbeidsgruppe i regi av NIFRO. Arbeidsgruppen har identifisert fire konkrete ambisjoner som komplementerer myndighetenes egne mål. Det er utarbeidet konkrete tiltak som skal gjennomføres av næringsaktørene i samarbeid med universiteter og institutter. Arbeidsgruppen anbefaler også tiltak norske myndigheter bør gjennomføre for at næringen skal klare å gripe mulighetene knyttet til utvikling i romsektoren.

Ved Digital Space Dinner 2021 vil vi presentere arbeidsgruppens arbeid, og invitere til dialog med myndighetene for å diskutere hva som skal til for at vi sammen skal nå våre mål.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men krever påmelding her. (innen 21.juni kl. 12.00)

Program:

12.30 Velkommen fra NIFRO – Onno Verberne, President NIFRO

 

Del I: Næringens ambisjoner og anbefalinger

12.35 Presentasjon av rapport: «Norges romsatsing 2021-2030 – Næringens ambisjoner og anbefalinger» – Mari Eldholm, Utgående DL, NIFRO

12.50 Eksempler på ambisjonene fra næringen:

• Vekst – Harald Aarø, EVP Space & Surveillance, KDA

• Nordområdene – Jan Petter Pedersen, VP Strategy and International Relations, KSAT

• Omstilling – Moina Medbøe Tamuly, Co-CEO, Ntention

• Bærekraft – Ann Iren Kittang Jost – Research Manager, CIRIS

13.20 Q&A

13.30 Pause

13.35 Introduksjon av ny daglig leder for NIFRO – Onno Verberne, President NIFRO

 

Del II: Perspektiver fra norske myndigheter

13.40 Norges romambisjon: Hvordan skal vi nå målet om å fremme lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting? – Statssekretær Lucie Katrine Sunde Eidem, NFD (V)

13.50 Forsvarssektorens romsatsing og samarbeid med norsk næring. – Statssekretær Tone Skogen, FD (H)

14.00 Paneldebatt:

Perspektiv på politikken for norsk romsektor: hvordan skal vi sammen utnytte mulighetene i en ny romalder?

Moderator: Gunnar Heløe, daglig leder, NIFRO

• Helge Orten – Stortingsrepresentant (H), Transport og-kommunikasjonskomiteen

• Åsunn Lyngedal – Stortingsrepresentant (Ap), Næringskomiteeen

• Martin Grimsgaard – Co-chair NIFROs arbeidsgruppe/CEO, T&G Elektro

• Ellen Dahler Tuset – Co-chair NIFROs arbeidsgruppe/VP, Space & Business Development, KDA

14.25 Avsluttende bemerkninger – Gunnar Heløe, daglig leder, NIFRO

Søk
X