skip to Main Content

ENDELIG ENIGHET OM ESA-MIDLENE!

Endelig er det også formelt klart: Tirsdag 22. november voterte Stortinget over «Representantforslag om å opprettholde Norges innbetalinger til Den europeiske romorganisasjonens (ESA) frivillige programmer på dagens nivå». Forslaget ble enstemmig vedtatt på under ett minutt, ved at også regjeringspartiene sluttet seg til forslaget som snudde opp ned på budsjettforslaget fra deres egen regjering. Her er vi nok mange som er enige om at fornuften seiret til slutt. Så må vi i ettertid ha en diskusjon for å se hvordan vi kan forhindre at dette gjentar seg nok en gang ved neste korsvei, i 2025.

En stor takk til alle gode krefter som har bidratt til å lose denne prosessen i havn – ikke minst NIFROs gode samarbeidspartner Eline Oftedal, Leder innovasjon og næringsutvikling i Abelia. Men først og fremst takk til stortingsrepresentantene som stod bak representantforslaget: Lene Westgaard-Halle (H), Alfred Bjørlo (V), Sivert Bjørnstad (FrP) og Rasmus Hanson (MDG)!

Dette vedtaket kom i grevens tid, selv om realitetene var avklart og godt kjent noen dager i forveien. ESAs ministerrådskonferanse CM22 ble nemlig avholdt 22.-23. november i Paris. Samtlige 22 medlemsland har der deklarert penger for videre drift av ESA i perioden 2023-2025, med totalt 16,9 mrd €. Norges bidrag er 161 millioner € – en videreføring av budsjettnivået fra forrige ministerrådskonferanse i 2019. CM22 er konklusjonen på halvannet års arbeid, med drøftinger i ESAs programkomiteer, diskusjon med industri og institutter, samt vurdering av nasjonale behov og strategiske prioriteter. Nytt denne gangen er Norges satsing på utvikling av en konstellasjon av mikrosatellitter for maritim overvåking. Dette vil bidra til videre utvikling av vår nasjonale verdikjede for romvirksomhet. Den norske delegasjonen ble ledet av statssekretær Anne Marit Bjørnflaten fra Nærings- og fiskeridepartementet. NIFRO gratulerer med flott gjennomført konferanse! Les mer om dette på Norsk Romsenters nettsider, https://www.romsenter.no/

 

Søk
X