skip to Main Content

NIFRO/FSi ROM-SEMINAR ONSDAG 22. MARS: HVORDAN SIKRE NASJONALE ROMKAPASITETER?

EU skal gjennom sitt program Secure Connectivity/IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) utplassere sin egen satellittkonstellasjon for sikker kommunikasjon for EUs medlemsstater. 2.4 Mrd Euro av EUs midler kombinert med privat finansiering skal sørge for bygging og utplassering av 170 satellitter for myndighetsbruk, herunder militære, fra 2025 – og kommersiell bruk fra 2027. Satellittene skal kunne benyttes for maritim overvåkning, samt overvåkning av strategisk viktige områder som bl a Arktis.  Programmet må også sees i lys av EUs ambisjoner for strategisk autonomi.

Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at man skal legge til rette for en komplett norsk industriell verdikjede for rombasert infrastruktur og tjenester for småsatellitter. Midler er bevilget og byggingen av Andøya Spaceport er langt framskreden. De første satellittene skal etter planen skytes opp fra Andøya høsten 2023. Det er allerede flere år siden FFI stod i bresjen for å få opp de første norske mikrosatellittene. KDA og Eidel gjør nå investeringer og setter igang aktiviteter for bygging av mikrosatelliter. Det er flere norske bedrifter som har kompetanse, teknologi og ambisjoner som de ønsker å anvende og videreutvikle som kan bidra til en komplett verdikjede. Dette er noe av bakteppet for seminaret med temaet «Hvordan sikre nasjonale romkapasiteter?».

Seminaret arrangeres i NHOs lokaler på Majorstuen i Oslo onsdag 22. mars kl 09:00-12:30. Et foreløpig program med påmelding til seminaret finnes på nettsiden https://www.fsi.no/kalender/nifrofsi-romseminar/

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Tom Ivar Stie i FSi, e-post tom.ivar.stie@nho.no, tel 900 66 090, eller til daglig leder i NIFRO, Gunnar Heløe, e-post gunnar@nifro.no, tel 488 92 340.

Søk
X