skip to Main Content

NIFROs ønsker til statsbudsett for 2017.

NIFRO ønsker at regjeringen skal satse på norsk romvirksomhet. En bevist og helhetlig satsing vil gi flere arbeidsplasser, teknologiutvikling og bidra til å dekke viktige samfunnsbehov innen blant annet havovervåkning og miljøovervåkning.

Tidlig i mars oversendte NIFRO våre synspunkter til næringsminister Monica Mæland.

I dag omsetter norsk romindustri for omlag 7 milliarder kroner. Det ligger et vekstpotensial i denne næringen, og for å ta dette ut må industrien og regjeringen sammen sette noen langsiktige mål for hvor næringen skal være om 10, 20 og 30 år.

Norge har en rekke bedrifter som er i verdenstoppen inne romteknologi og det er stadig flere som kommer til. Bildet ovenfor viser et plantekammer som brukes på den internasjonale romstasjonen. Plantekammerene er utviklet av Prototech i Bergen.

NASAs Mars Rover 2020 er utstyrt med en radar utviklet av Forsvarets Forskningsinstitutt.
NASAs Mars Rover 2020 er utstyrt med en radar utviklet av Forsvarets Forskningsinstitutt.

De siste årene har norsk romnæring opplevde at bevilgninger til teknologiutvikling har blitt redusert til en tredjedel av det det var i 2010. Disse midlene er viktige for norske bedrifter som søker kontrakter i Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA). Staten betaler i underkant av 1 milliard kroner for å være med i ESA – og jo flere norske bedrifter som får kontrakter – jo mer av disse pengene kommer Norge til gode. For å få kontrakter i ESA må bedrifter demonstrere at de kan levere den teknologien som etterspørres, og det koster.

NIFRO har spilt inn til Nærings- og fiskeridepartementet et ønske om at teknologiutviklingspotten økes til 100 millioner (fra 25 millioner i dag) og at det settes av midler til å satses på nasjonal romvirksomhet – i tillegg til satsingen gjennom ESA.

Regjeringen har lovet å igangsette arbeidet med en nasjonal romstrategi. NIFRO har vært en pådriver for dette og ser fram til å bidra til at strategien blir langsiktig og ambisiøs.

De fleste medlemslandene i ESA har de siste årene utarbeidet nasjonale strategier for å utvikle egen romvirksomhet og posisjonere den i det internasjonale markedet.

NIFRO ser fram til statsbudsjettet for 2017 og håper at regjeringen deler vårt syn på at romvirksomhet er en framtidsrettet næring som norsk industri skal være en del av.

Søk
X