skip to Main Content

Christian Hauglie-Hanssen er valgt til ny president i NIFRO.

Den 6. april avholdt Norsk industriforum for romvirksomhet, NIFRO, generalforsamling hos NAMMO på Raufoss.

Christian Haulie-Hanssen ble valgt til ny president, etter Stig Erik Christiansen, som satt i to år.

«NIFRO har gjennom den siste tiden bekreftet sin relevans i forbindelse med behandlingen av Copernicus-programmet i Statsbudsjettet for 2015, samt i Stortingets nylige beslutning om å utarbeide en norsk nasjonal romstrategi» sier Hauglie-Hanssen. På spørsmålet om hva som blir viktig i tiden framover trekker han fram samarbeid mellom aktørnen i norsk romvirksomhet: «Samarbeidet mellom industrien, Norsk Romsenter og NIFRO vil fremover være et viktig verktøy i det å bedre rammevilkårene for norsk industri, og sikre at vi tar viktige posisjoner innenfor både satellitt-, bakke- og nedstrøms-segmentet i årene fremover.»

Christian Haugile-Hanssen er til daglig visekonserndirektør i Space & Surveillance i Kongsberg Defence Systems. Han har sittet i NIFROs styre som visepresident i to år. Hauglie-Hanssen har mer enn 25 års erfaring inne aerospace, og hans kunnskap om norsk romvirksomhet er en styrke for NIFRO som bransjeorganisasjon.

Øvrige medlemmer i NIFROs styre 2016 til 2017 er Odd Roger Enoksen, Andøya Space Center, Bjarte G.B. Solheim, CMR Prototech, Hans Cristian Guren, Indra og Kjersti Hamborgstrøm, Telenor Satellite.

I forbindelse med generalforsamlingen ble det avholdt medlemsmøte hos NAMMO, Raufoss. Deltakerne fikk blant annet se produksjone av booster motorer til separatorene på ESAs bærerakett Ariane 5.

Deltakerene på NIFROs nedlemsmøte klare til å se på produksjonsanlegget til NAMMO.
Deltakerene på NIFROs nedlemsmøte klare til å se på produksjonsanlegget til NAMMO.
Søk
X