skip to Main Content

Norsk romindustri er skuffet over statsbudsjettet

I forslag til statsbudsjett for 2016 er det ingen tegn til at romvirksomhet er et område den sittende regjeringen vil satse på. Det er dumt for Norge som nasjon. Romindustrien leverer viktig nasjonal infrastruktur som trengs for overvåkning av miljø, naturressurser og nasjonal suverenitet. Det trengs for god og sikker kommunikasjon i Nord-områdene. Nærings- og Fiskeridepartementet ser ikke dette. Argumentet NIFRO møter i NFD er at ingen bransjer skal ha øremerkede middler.

NIFRO har i flere år arbeidet for en nasjonale satsingen romvirksomhet. Romindustrien i Norge er bygget opp gjennom et samarbeid med staten. European Space Agency (ESA) og bedriftene. Staten har stilt opp med midler som har gjort det mulig for norske bedrifter å ta fram ny teknologi og vinne kontrakter i ESA og EU. De nasjonale følgemidlene, som er betegnelsen på midlene bedriftene kan søke på, står stille på 24 millioner kroner. I 2012 var potten på 42 millioner og i 2010 på 58,4 millioner.

Effekten av kuttene i følgemidlene vil bli synlige om et par år. Romindustrien har hatt en kontinuerlig vekst siden den kom i gang for alvor på 70-tallet, men den er avhengig av støtte til teknologiutvikling. Norge får igjen 4,8 kr for hver krone staten stiller opp med i følgemidler og medlemskontingent til EAS.

Problemet slik NIFRO ser det er at regjeringen samlet ikke ser viktigheten av å ha nasjonal kontroll på viktig satelittinfrastruktur. Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet ser et, men de sitter ikke med ansvaret for romvirksomheten – det gjør Nærings- og Fiskeridepartementet og de vil konkurranseutsette alt.

NIFRO fortsetter arbeidet for å styrke en viktig og framtidsrettet næring. Norge kan ikke konkurranseutsette en næring som i alle andre land har stertk statlig støtte og vurderes som en næring med nasjona strategisk betydning.

 

Søk
X