skip to Main Content

Politisk vilje til å ta fram en nasjonal romstrategi.

NIFRO har i flere år jobbet for at Norge skal få en langsiktig og bredt forankret romstrategi. På Romindustriens Årskonferanse 9. februar var både regjeringens representant, statssekretær Lars Jacob Hiim (H), og Stortinget, representert ved Snorre Valen (SV) og Torstein Tvedt Solberg (AP) enige om at Norge trenger en nasjonal strategi for å ta ut det potensialet som ligger i romvirksomheten. Det de ikke var like enige om var ambisjonsnivået, hvor de to representantene for opposisjonen nok ønsker seg en ambisiøs strategi som vil løfte romvirksomheten til en slagkraftig næring.

NIFRO er veldig fornøyd med at det nå er en politisk debatt om hvordan vi skal utvikle en så strategis virksomhet som romindustrien er. Det er stort potensiale for arbeidsplasser, økt forsking og utvikling, samtidig som romvirksomheten er nøkkelen til å løse viktige samfunnsoppgaver inne kommunikasjon og overvåking.

En nasjonal romstrategi er i ferd med å bli utarbeidet og NIFRO mener det er viktig å ta med alle berørte parter i arbeidet. Utdanning, industrien, samfunnsaktører som er avhengig av satellitt-infrastruktur og det militære er, etter vår mening, naturlige medspillere i prosessen.

Statsekretær Hiim besøkte standen til T&G Elektro. Direktør Martin Grimsgaard forklarer hva selskapet produserer.

NIFRO vil følge det videre arbeidet med strategien tett og bidra til at den blir bredt forankret, langsiktig og ambisiøs.

Søk
X