skip to Main Content

Statsbudsjettet for 2019

Mandag la finansminister Siv Jensen fram statsbudsjettet for 2019. Det er et budsjett som viderefører det statlige engasjementet i romvirksomhet på samme nivå som de siste årene.

NIFRO er glad for at regjeringen, i ordlyden,  tydelig anerkjenner nytte- og næringsverdien av romvirksomheten.

Norsk romvirksomhet venter på regjeringens romstrategi, som vil si noe om den langsiktige satsingen på romvirksomhet. Det er viktig for bedriftene at rammevilkårene er forutsigbare over lang tid. Næringen har ventet på denne strategien i mange år og vi ser fram til at den blir lagt fram i 2019.

Det gledelige er at Regjeringen har besluttet å øke egenkapitalen til Space Norway AS til å utvikle og bygge satellitter som sikre kommunikasjon i Nordområdene. NIFRO håper og tror at dette vil få positive ringvirkninger for norsk romindustri og norske teknologiske bedrifter.

Alt i alt er budsjettet som forventet, og det er gledelig at ordlyden bærer preg av en økt erkjennelse av at rom-infrastruktur er viktig for nasjonal sikkerhet, for økt effektivitet i en rekke andre næringer og for flere høyteknologiske arbeidplasser i Norge.

Søk
X