skip to Main Content

Teknologi er gøy, også for jenter!

For andre år på rad er direktøren i Kongsberg Norspace, Ellen Tuset sitt navn å finne bland topp ti kvinnelige tech-ledere kåret av Abelia. NIFRO gratulerer Ellen med utmerkelsen!

Abelia og ODA-nettverk kårer for andre gang 50 kvinnelige ledere i teknologi og IT.  Målet er å vise bredde, og det kåres det ingen enkeltvinner. De 50 ledende tech-kvinnene fordeler seg på tre kategorier; ledere, fagpersoner og gründere.

Romindustrien har en relativt lav andel kvinner blandt ansatte på alle nivåer. Noen selskaper skiller seg ut og Kongsberg Norspace er et av disse.

Vi har snakket med Ellen etter at hun mottok utmerkelsen på et arrangement i regi av Abelia og ODA-nettverket den 8. mars hos NHO.

Hva betyr det for deg og for Kongsberg Norspace å få denne utmekelsen?

«Det er jo gøy å få anerkjennelse for det ansvaret man har tatt og den jobben man gjør. En viktig del av jobben som leder er å sikre at vi tiltrekker oss og beholder dyktige medarbeidere», sier Ellen. «I den forbindelse tror jeg det er bra å få synliggjort at vi i Kongsberg Norspace går foran med et godt eksempel når det gjelder kvinner i ledelse og kvinner i tech-stillinger. Jeg tror det er med på å gjøre det mer attraktivt å jobbe i Norspace – og i Kongsberg, både for kvinner og menn.»

Hva vil du trekke fram som de viktigste årsakene til at kvinneandelen i Kongsberg Norspace er så høy i forhold til resten av bransjen?

«I produksjonsavdelingene våre har vi alltid hatt høy kvinneandel. Takket være disse kvinnene, har arbeidsplassen vår aldri vært helt mannsdominert. Dermed har de kvinnelige teknologene/ingeniørene som har startet, inklusive meg for 22 år siden, kommet inn i en bedrift med god kjønnsbalanse i utgangspunktet, og det har bidratt til trivsel og stabilitet. De siste årene har vi imidlertid økt andelen kvinner fra 30% til 42%. Vi har hatt fokus på å finne gode kvinnelige kandidater innen de fagområdene der det er flest menn (slik som elektronikk-ingeniører). Og når vi først har noen, er det enklere å få tak i flere. Og så er det viktig å heie på de jentene vi har, gi dem like krevende oppgaver som gutta og vise at vi har tro på dem og at det er helt naturlig at de tar ansvar. Det har ledelsen i Norspace alltid hatt fokus på, og det har ført meg dit jeg er i dag.»

Det er få kvinner som velger teknologisk utdanning, har du gjort deg noen tanker om hvorfor? Har du gjort deg noen tanker om hva som skal til for at flere kvinner skal velge realfag og teknologi?

«Jeg tror det er mange årsaker til dette. I Norge har vi fortsatt ganske tradisjonelle kjønnsroller som gjør seg gjeldende. En del flinke jenter er redd for «nerde»-stempelet og er opptatt av å velge det samme som andre jenter» sier Ellen.» Mange blir også rådet til å velge med hjertet og da er det en fare for at teknologi og matematikk og fysikk blir for «hardt». Men teknologi er gøy, også for jenter! Vi må derfor jobbe med å synliggjøre det mangfoldet av jobber og muligheter som en slik utdannelse gir. Det er viktig at kvinner bidrar til den teknologiske utviklingen på lik linje med menn. Det vil påvirke hvilken retning utviklingen tar.»

Teknologi inntar stadig nye områder i hverdagslivet, og det er viktig at kvinner er like delaktige i denne utviklingen som menn. Kvinnelige rollemodeller som Ellen Tuset og Christian Aas i Science & Technology, er viktige for rekruttering av kvinner til romvirksomhet.

 

Søk
X