skip to Main Content

Kongsberg Satellite Services – KSAT

KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS (KSAT) 

KSAT er verdens ledende leverandør av tjenester for mottak av data fra og kontroll av satellitter i lavt jordomløp. Kundebasen inkluderer flere av de største satellittoperatørene i verden. KSAT leverer også satellittbaserte tjenester for marin olje- og skipsdeteksjon, så vel som for ulike landbaserte applikasjoner. Olje- og gassindustrien, samt nasjonale myndigheter er hovedkundene. Disse tjenestene leveres over hele verden innen 20 – 60 minutter. KSAT opererer mer enn 60 antenner på syv forskjellige steder over hele verden. KSATs bakkestasjon på Svalbard er verdens største stasjon for kommunikasjon med satellitter i polarbane. Svalbardstasjonen er unik ved at den kan gi tilgang til satellittene på alle de 14 daglige passene.

Les mer på www.ksat.no

Besøk KONGSBERG GROUP sine nettsider: kongsberg.com

Kontaktpersom: Rolf Skatteboe,
E-post: rolf.skatteboe@ksat.no
Telefon: +47 911 98 985


Søk
X