skip to Main Content

Space Norway AS

Space Norway AS
Space Norway as (tidligere Norsk Romsenter Eiendom as) ble stiftet i 1995 som et selskap under Norsk Romsenter for å støtte opp under Norsk Romsenters operative funksjoner.

Selskapet eier den optiske fiberkabelen mellom Svalbard og fastlandet. Kabelen er et sentralt ledd i Norges infrastruktur i nordområdene. Space Norway har 50% eierandel i Kongsberg Satellite Services (KSAT). KSAT ble etablert av Norsk Romsenter, Space Norway og Kongsberg-gruppen i 2001. KSAT leser ned data fra satellitter som observerer jorden fra rommet. Selskapet er verdens største i sitt slag og har god vekst i et internasjonalt marked.

Fra 2015 vil Space Norway disponere satellittbasert kommunikasjonskapasitet som dekker Trollstasjonen i Antarktis. Løsningen om bord i Thor 7-satellitten er utviklet i samarbeid med Telenor. Space Norway er også eier av Statsat AS, et selskap som skal håndtere norske statlige småsatellitter, som for eksempel AISSat. Space Norway vil undersøke muligheten for etablering av nye prosjekter innen romrelatert virksomhet med basis i Norge, alene eller i samarbeid med andre.

 

Kontaktperson: Kjell-Ove Orderud Skare
E-post: kjell-ove-orderud.skare@spacenorway.no
Telefon: +47 940 59 436
Nettside: spacenorway.no


Søk
X