skip to Main Content

Kongsberg Gruppen

KONGSBERG GRUPPEN

Kongsberg Defence Systems (KDS)

Romvirksomheten i Kongsberg Defence Systems (KDS) er organisert under divisjon Space & Surveillance. Programområdet Kongsberg Space Systems (KSS) er design- og produksjonsansvarlig for feste- og separasjonsmekanismene for boostermotorene til Ariane 5. KSS er også en veletablert leverandør av avanserte solcellemekanismer (Solar Array Drives) og antenne pekemekanismer (Antenna Pointing Mechanisms) til både ESAs og EUs romprogrammer. KSS har levert utstyr til Rosetta, Mars Express, Venus Express, ExoMars, Bepi Colombo, SOLO, Sentinel 1&3-satellitene, og en rekke andre programmer. I divisjonen inngår også selskapene Kongsberg Norspace AS, Kongsberg Spacetec AS samt Kongsberg Satellite Services AS (50%-eierskap).

Kongsberg Norspace AS

Som leverandør av elektronisk utstyr for satellitter og bæreraketter spesialiserer Kongsberg Norspace seg på analog signalprosessering, TTC-utstyr og relaterte komponenter. Bedriften er verdensledende på filterteknologien Surface Acoustic Wave (SAW) for rom-anvendelser. Kongsberg Norspace har avansert utstyr og komponenter i over 150 satellitter, deriblant Radarsat, Globalstar, Inmarsat 4, MSG, AMC15-16, Alphasat, Galileosat og flere SES kommunikasjonssatellitter.

www.norspace.no

 

Kongsberg Spacetec AS

Kongsberg Spacetec er en verdensledende leverandør av bakkestasjoner for jordobservasjons- og meteorologisatellitter. Med vårt MEOS-system (Multimission Earth Observation System) tilbyr vi komplette turn-key løsninger som inkluderer front-end trackingantenne, datainnsamling, bakke-stasjonskontroll- og nettverkssystemer, samt løsninger for billedbehandling og annen post-prosessering.

www.spacetec.no

 

 

 

Kongsberg Satellite Services AS (KSATKSAT er verdens ledende leverandør av tjenester knyttet til mottak av data fra, og kontroll av, satellitter i lav jordbane. Kundemassen inkluderer mange av de største satellittoperatørene i verden. KSAT leverer også satellittbaserte tjenester for marin olje- og skipsdeteksjon, samt forskjellige landbaserte anvendelser. Olje og gassindustrien og nasjonale myndigheter er hovedkunder. Disse tjenestene leveres over hele verden i løpet av 20 ­ 60 minutter. KSAT opererer mer enn 60 antenner i syv forskjellige lokasjoner over hele verden. KSATs bakkestasjon på Svalbard er verdens største stasjon for kommunikasjon med satellitter i polare baner. Stasjonen er unik da den kan ha kontakt med satellittene på hvert av de daglige fjorten omløp

www.ksat.no

 

Besøk KONGSBERG GRUPPENs nettsider: www.kongsberg.com

Kontaktperson:

Christian Hauglie-Hanssen,

Executive Vice President Space & Surveillance
Epost: christian.hauglie-hanssen@kongsberg.com

Tel: +47 92 06 00 43

 

Kongsberg Seatex

Kongsberg Seatex leverer navigasjonsprodukter til handelsflåten og oljeinstallasjoner, systemer for å undersøke havbunnen, treningssimulatorer og mer. Kongsberg Seatex er også leverandør av AIS-transpondere for satellitter, inkludert til de norske AISSAT-1 og 2, samt til NORSAT 1 og 2. Kongsberg Seatex er aktivt involvert i den maritime delen av det nye europeiske navigasjonssystemet Galileo. MarGal, for eksempel, er et system for sikker navigering mot kai og i kanaler.

Kontaktperson:

Stig Erik Christiansen
Kongsberg Seatex
Pirsenteret
7462 Trondheim

Email: stig.erik.christiansen@kongsberg.com

Tel: +47  73 54 55 77

Kongsberg Gruppen
Søk
X