skip to Main Content

Kongsberg Gruppen

Kongsberg Seatex

Kongsberg Seatex leverer navigasjonsprodukter til handelsflåten og oljeinstallasjoner, systemer for å undersøke havbunnen, treningssimulatorer og mer. Kongsberg Seatex er også leverandør av AIS-transpondere for satellitter, inkludert til de norske AISSAT-1 og 2, samt til NORSAT 1 og 2. Kongsberg Seatex er aktivt involvert i den maritime delen av det nye europeiske navigasjonssystemet Galileo. MarGal, for eksempel, er et system for sikker navigering mot kai og i kanaler.

Kontaktperson: Stig Erik Christiansen
E-post: stig.erik.christiansen@km.kongsberg.com
Telefon: +47 950 22 819

Kongsberg Seatex
Pirsenteret
7462 Trondheim

Søk
X