skip to Main Content

Hold av 13. februar 2018 til Romindustriens Årskonferanse – Space Dinner.

Hold av datoen!

 Den 13. februar 2018 arrangeres Romindustriens Årskonferanse – Space Dinner for 18. 

Se programmet her.

Autonom navigasjon er på rask vei inn i samfunnet, på land, i luften og til havs. Satellittdata er en viktig del av denne utviklingen og vi har ledere fra store norske teknologiselskaper som vil dele kunnskap og visjoner.

Vi vil også høre om Storbritannia erfaring med å løfte romindustrien til nye høyder i samarbeid mellom industri, akademia og staten.

Arrangementet starter kl 13:00 og avsluttes med en hyggelig bankett.

Påmeldingsskjema finner du her.

Det arrangeres to mini-seminar på formiddagen fra kl 9:30 til 12:30:

”Anvendt bruk av satellittdata i Norge – nå og i framtiden” er et seminar rettet mot ansatte i forvaltingen og andre som ønsker å lære om hvilke nye muligheter satellittdata gir i forhold til bedre ressursforvaltning og økt effektivitet på alt fra skipstrafikk til olympiske medaljer!

”Teknologiutvikling i samarbeidet mellom akademia og næringslivet” er en møteplass for akademia og bedrifter for å utnytte potensialet for teknologiutvikling i samarbeid.

Det åpnes for påmelding snart.

Har du spørsmål – kontakt: nifro@nifro.no

Søk
X