skip to Main Content

Romindustriend Årskonferanse – Space Dinner 2019

Hvert år i begynnelsen av februar avholder NIFRO årskonferanse. I bransjen går arrangementet under navnet Space Dinner. Denne betegnelsen stammer fra NIFROs barndom på 1980 tallet da bransjen ikke hadde så mange medlemmer som i dag og den årlige samlingen var rundt et bord med god mat.

Mye har skjedd siden den tid og når vi nå samles den 5. februar er det over 100 gjester til selve Space Dinner. På dagen samles representanter for NIFROs medlemsbedrifter, politikere, embetsverket, næringslivsorganisasjoner og andre med interesse for romindustrien, til en næringspolitisk konferansen.

Tema for i år er framtidig konkurranseevne for norske høyteknologiske bedrifter og spesielt for romindustrien.

Det er ventet at den internasjonale romindustrien vil tredoble omsetningen innen 2040. Norsk romindustri er konkurransedyktige i det internasjonale markedet og jobber kontinuerlig med å videreutvikle produkter og posisjonere seg i forhold til nye markeder. Samtidig er det store nasjonale interesser i høyteknologiske næringer; på en rekke områder er det viktig at Norge har teknologisk kompetanse for å sikre uavhengighet i på samfunnskritiske områder.

Staten bruker rundt en milliard kroner i året på rominfrastruktur og forskning. Vi stiller spørsmål ved om vi gjør de rette tiltakene nå for å være konkurransedyktige i 2030 og utover.

Til å diskutere dette kommer Geir Førre, seriegründer og investor, Ingelin Drøpping, direktør i Kongsberg Space and Surveillance og Håkon Haugli, direktør i Abelia.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil fortelle om regjeringens arbeid og planer for romvirksomheten.

Phillip Balaam, fra Inmarsat, vil fortelle om trender i den internasjonale romvirksomheten, og Christian Hauglie-Hanssen, direktør på Norsk Romsenter vil fortelle hvordan han ser for seg at Norge videreutvikler romindustrien.

Hele programmet ligger her: Romindustriens Årskonferanse – Space Dinner 2019

Deltagelse er ved invitasjon. Ønsker du å delta kan du sende en henvendelse til nifro@nifro.no

Søk
X