skip to Main Content

Andøya Spaceport vil løfte Norge som romnasjon.

Det foregår utredninger på Andøya for å etablere Europas første utskytningsbase for satelitter. Andøya er godt rustet for en slik utfordring; de har mer enn 50 år med erfaring fra oppskytninger. Andøya ligger også svært gunstig til i forhold til å skyte satellitter i bane.

Hvis Norge får Europas første utskytningsbase for satellitter vil dette også bety arbeidsplasser og teknologiutvikling. Ikke bare på Andøya med i hele landet. Norsk romindustri finnes over hele landet og flere bedrifter ser klare muligheter i det som nå skjer på Andøya.

Romindustriens Årskonferanse – Space Dinner 2019 vil vi diskutere de næringsmulighetene som vil følge av Andøya Spaceport.

Direktør ved Andøya Space Centre Odd Roger Enoksen vil møte Ronny Lie, Kongsberg Gruppen, Onno Verberne, Nammo Raufoss og Eldar Hauge, Indra Navia i en samtale om næringsutvikling knyttet til en oppskytningsbase i Norge.

Søk
X