skip to Main Content

NIFRO åpner for gründermedlemskap.

Lars Henrik Berg-Jensen og Adrian Tofting fra NTNU vant NIFRO-prisen 2019. Siden har de dannet selskapet VAKE.

Den raske utviklingen i romindustrien, som har ført til lavere kostnader og bruk av mer hyllevare, gjør det mulig for nye aktører å komme inn i romnæringen. NIFRO ønsker å være en arena også for nye selskaper. Det skapes en spennende dynamikk når gründerselskapet og etablerte selskap møtes. Det er på bakgrunn av dette at styret la fram en sak på generalforsamlingen i april om å opprette gründermedlemskap. Det ble enstemming vedtatt og NIFRO håper vilkårene fremstår som attraktive for de som nettopp har etablert, eller ønsker å etablere et selskap som leverer til romnæringen.

«Det henger bra sammen at vi nå får en medlemskategori for gründere. Vi deler ut NIFRO-prisen til beste masteroppgave for å stimulere til interesse og kompetanse innen romvirksomhet. Da passer det godt inn at vi ønsker oppstartsbedrifter velkommen inn i nettverket så de kan dra nytte av den kompetansen og ekspertisen vi har bland våre medlemmer» sier Eline Oftedal, daglig leder i NIFRO. Hun legger til at gründere også har noe å tilby; de kommer med ny energi og nye ideer.

Mer om gründermedlemskap og vilkårene finner du her.

Søk
X