skip to Main Content

NIFRO og Norsk Romsenter arrangerer seminar om bruk av satellittdata 13. februar i Oslo

Den teknologiske utviklingen i verden skjer raskere enn noen gang. Satellitt-teknologi har utviklet seg til å gi stadig mer effektive løsninger til alt flere områder i samfunnet.  Satellittdata brukes i økende grad til å forvalte resurser og effektivisere ressursutnyttelsen.

NIFRO, bransjeorganisasjonen for romvirksomhet, og Norsk Romsenter arrangerer et miniseminar hvor du kan få innblikk i noen av de områdene satellittdata brukes.

Miniseminar rettet mot ansatte i offentlig forvalting og andre som ønsker å lære om hvilke muligheter satellittdata gir i forhold til bedre ressursforvaltning og økt effektivitet på alt fra skipstrafikk til olympiske medaljehåp!

Formålet med miniseminaret er å sette søkelys på anvendelse av satellittdata på en rekke samfunnsområder, og hvilke effektiviseringsmuligheter som ligger i dette. Vi ønsker å vise dagens anvendelsesområder og se på framtidig nytteverdi.

Deltageravgiften er 400,- (eksl mva).

Spre gjerne invitasjonen til kolleger du tror kan ha interesse av å delta.

Påmelding skjer ved å sende mail til nifro@nifro.no, med navn, stilling. arbeidssted og fakturaadresse.

Miniseminaret finner sted på Grand Hotell i Oslo, fra kl 09:45 til 12:30.  Lett lunsj serveres kl 11:15.

Frist for påmelding er 5. februar.

                                    

 

Anvendt bruk av satellittdata i Norge – nå og i framtiden.

Grand Hotell, Oslo 13. februar 2018

 

Et seminar rettet mot ansatte i offentlig forvalting og andre som ønsker å lære om hvilke muligheter satellittdata gir i forhold til bedre ressursforvaltning og økt effektivitet på alt fra skipstrafikk til olympiske medaljehåp!

Bruk av satellittdata i offentlig forvaltning:

9.45     Velkommen v/Eline Oftedal, daglig leder, NIFRO

Anvendt bruk av satellitt i Kystverket, v/Arve Dimmen, avdelingsdirektør, Kystverket

Bruk av Sentinel-satellittene i Norges vassdrags- og energidirektorat v/Solveig H.  Winsvold, forsker, NVE.

Anvendt bruk av satellitt i luftambulansetjenesten. v/Lars Amdal, prosjektleder, Norsk Luftambulanse

10.45   Diskusjon: Spørsmål til innledere, spørsmål til salen.

11.15   Litt mat

11.45   Overvåking av vannstand fra rommet for kartlegging av energiressurser, vannressurser og miljøtilstand. v/Frano Cetinic, EDInsights

Bruk av nye navigasjonsverktøy i alpint i Norges Skiforbund v/Matthias Gilgien, førsteamanuensis, Norges      Idrettshøyskole

12.15   Jordobservasjon + Kunstig Intelligens = Smart Samfunn 2.0. v/Dag  Anders Moldestad, Norsk Romsenter

Avsluttes 12:30

 

Konferansier: Marianne Moen, Norsk Romsenter

 

Seminaret arrangeres av Norsk romsenter og Norsk industriforum for romvirksomhet, NIFRO i felleskap. Spørsmål om arrangementet kan rettes til nifro@nifro.no

Søk
X